Het ontstaan van de maan “een sprookje”:

Heel lang geleden was er geen maan. Er was alleen de zon. De schepper had boodschappers die hem hielpen met zijn werk. Eén van hen was de bewaker van de zon. Hij had twee kinderen, een zoon en een dochter. Samen leefden zij in de hemelwereld en waren heel gelukkig.

De dochter zorgde voor het huis en als ze de donzen dekens opschudde, sneeuwde het op aarde. De zoon ging op jacht en uit vissen. Als hij zijn netten te drogen hing, dan vielen druppels water op de aarde als regen neer. De vader was heel oud, binnenkort zou hij zijn kinderen verlaten. Hij zei tegen hen: “Als ik sterf , moeten jullie het vuur van de zon brandend houden anders kunnen de mensen en dieren op aarde niet leven”.

Toen de dag kwam dat de vader stierf, rouwden de kinderen de hele nacht. Toen het ochtend werd en het tijd was om het vuur van de zon aan te steken, kregen de kinderen ruzie over wie de taak moest uitvoeren. “Ik zal het doen, ik ben ouder!” zei de zus. “Nee, ik zal het doen, ik ben de man”. Zei de broer.

De mensen op aarde werden bezorgd. “Waarom is de zon zo laat? Hij had er al moeten zijn! Toen kwam de Schepper naar de zon en zag de broer en zus ruzie maken. “Wat gebeurdt hier?” riep hij. “Als de zon niet opkomt, zullen de mensen en dieren sterven”. Hij beval de zoon om het vuur aan te steken en te laten branden. “En jij”, sprak hij tegen de dochter, “jij zult net zo hard werken als je broer en het vuur bewaken gedurende de nacht. Vanaf nu zal jij de maan zijn”.

En zo kwam het dat broer en zus samen door de Hemelwereld zweefden, hij als vuurdrager van de Zon en zij als vuurdrager van de Maan. En zo is het tot vandaag de dag nog steeds;-)!

De magie van de maan: 

Volgens deze legende van de Native Americans ontstond zo de vrouwelijke energie van de maan. Er zijn ontelbaar veel verhalen en legendes over de maan en hoe ze in de hemel kwam, want de maan heeft altijd een magische aantrekkingskracht op mensen gehad.

In vroeger tijden, lang voordat er lampen bestonden, bracht ze welkom licht in het donker en gaf ze structuur aan onze tijdsbeleving.

Nu herinnert ze ons er vooral aan dat er meer is dan de dagelijkse, aardse beslommeringen. Je hoeft alleen maar naar de maan en de sprankelende sterren te kijken om je eraan te herinneren dat je onderdeel bent van iets groters,… De meeste kinderen hebben de maan niet nodig om zich dat te herinneren, ze zijn nog zo verbonden met de kosmische energie dat de maan voor hen vooral een veilige vriend is in het donker van de nacht.

En dan blijkt ook nog dat er rond en tijdens de periode van volle maan meer kinderen ter wereld komen;-).

De invloed van de maan op onze planeet:

We bestaan immers voor bijna zeventig procent uit water en als de maan over de getijden van de zee kan heersen, dan is het niet moeilijk je voor te stellen hoe ze ook allerlei processen in het menselijk leven regelt, zoals bijvoorbeeld de vrouwelijke menstruatie en onze jaartelling.

Maar ook op dieper niveau heeft de maan invloed op het leven op aarde. Enegetisch gezien is de maan – en haar element water – verbonden met emoties, gevoelens en gedachten. Als je de maan leert volgen, kun je de invloed ervan terug zien in je leven.

Bij kinderen kan je dit nog beter waarnemen. Kinderen zijn instinctief niet alleen meer verbonden met de maan, maar ze staan ook dichter bij hun emoties dan de meeste volwassenen. Daardoor zijn ze maangevoeliger en ervaren ze de kracht van de maan vaak sterker dan wij.

Voor kinderen is het fijn om te weten dat je op de maan kunt vertrouwen, ze is er elke dag ook al zie je haar niet, en als ze vol is kan ze je door het diepste donker leiden.

De Volle maan 

De volle maan is het hoogtepunt van de maandelijkse cyclus. De opgebouwde energie wordt intenser en groter totdat ze ineens staat te schitteren aan de hemel. Dit is het moment waarop veel mensen slecht slapen, zich chaotisch, verward of verdrietig voelen.

Het is ook het moment waarop sluimerende gevoelens en situaties tot een climax komen. Veel kinderen zijn nu extra druk, emotioneel, teleurgesteld, dwars of angstig.

De volle maan kan een felle innerlijke strijd veroorzaken. Met haar felle licht schijnt ze op alles wat donker is en wat we normaal gesproken niet kunnen zien.

Deze fase gaat over het bereiken van een hoogtepunt en over loslaten van wat je niet meer nodig hebt. 

Het loslaten van boosheid, van verdriet, oude patronen, schuld, afgunst en oude patronen. Zo kan je met een schone lei terug beginnen.

 

 

Nieuwe maan:

Dit is het moment dat de hemel openstaat om jouw wensen en dromen te ontvangen. Deze periode is ongeveer een 15 dagen voor volle maan. 

Dit is het krachtigste punt in de maancyclus en het moment waarop ze haar ware magie laat zien. Het geheim van manifestatie bij nieuwe maan is het doen van wensen of het vaststellen van voornemens die uit het hart komen. Om wensen te laten uitkomen is het belangrijk dat je doet alsof ze al uitgekomen zijn. Je moet ze helemaal voelen tot in je kleinste teen;-)!

De meest krachtige periode om je wensen en intenties neer te zetten is wanneer de maan bijna volledig vol is. 

Drie dagen net voor volle maan een kaars brandden met je uitgekomen wens erop geschreven en daar elke avond de nodige tijd en aandacht aan schenken is als wrijven op een magische toverlamp;-P!  

 

 

 

De kracht van de supermaan:

Een maan is een super maan als deze direct is uitgelijnd met de zon, maar het tevens het punt heeft bereikt dat ze het meest dichtbij de aarde staat. Het komt erop neer dat de maan ongeveer 26.000 kilometer dichterbij de aarde staat dan normaal en haar energie dus veel krachtiger is.

Naast pijn uit het verleden, oude wonden komen er ook diepe verlangens en zaken die verband houden met jouw innerlijke roeping aan het licht. Deze Super Volle Maan geeft jou de kans om jezelf uit te lijnen met wie jij werkelijk wilt zijn, en niet langer met wie jij dacht te zijn.

Het is een mooi moment om jezelf te herijken, dus jezelf af te vragen: Waar wil ik mijn energie op richten? Waar word ik blij van? Maar ook om te kijken naar: Wat kost mij energie? En wat dient mij niet langer in het leven? 

Dit jaar waren er 2 super manen in maart en in de maand april. Geen wonder dat dit al zo’n intens jaar is geweest;-)).

*De maan is 384.400 kilometer van de aarde verwijderd en heeft een straal van 1.737 kilometer.

*De leeftijd van de maan wordt geschat op 4.527 miljard jaar; dat is ongeveer even oud als de aarde.

*De meest populaire wetenschappelijke theorie over het ontstaan van de maan is dat zij is gevormd uit de brokstukken die in een baan om de aarde terechtkwam toen de pasgeboren aarde een planeet raakte ter grootte van Mars. Al voel ik dat we het precies ontstaan voor de meest bijzondere dingen in de wereld niet écht hoeven te kunnen verklaren;-).

En het leven pas werkelijk begint als je beseft “hoeveel je werkelijk nog niet weet”;-).

*Volgens de astrologie zijn de belangrijkste aspecten waarop de maan invloed heeft: emoties, voeding, thuis, instincten, de moeder, behoeften, verzorging, wortels, veiligheid en het onderbewuste.

Leven in overeenstemming met de maan of de energie van de dag zet je terug in je natuurlijke gevoelens en je voelt je meer ondersteund en gedragen door het universum,…

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van nieuwe interessante posts

Gelukt! Je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief!

Share This